HelAndeVision

 


Tina von Rein

 

Frigör Gudinnorna inom dig
Gudinnekurs

Kursledare: Tina von Rein

En kurs för kvinnor att gå djupare in i sig själva och upptäcka de Gudinnor som lever inom dem. Syftet är att öka självkännedom och stärka de kvinnliga sidorna. Innehåll: berättelser, dans, meditation, sharing med skratt och gråt, målning mm

Hämta kraft ur din sexuella natur
Gudinnekurs

Kursledare: Tina von Rein

En Gudinnekurs för kvinnor att bejaka sitt kön, sin kraft och sitt mod. Syftet är att bejaka den andliga sexualiteten som kan ge upplevelser bortom det kulturen lärt ut. Innehåll: berättelser, sång, dans, sharing, kanaliseringar, meditationer

Tänd din inre
flamma

Gudinnekurs

Kursledare: Tina von Rein

En Gudinnekurs för kvinnor att bejaka sina unika magiska krafter. Syftet är att bejaka sitt sannaste djup och inre ljus för att nå och leva sin livsuppgift. Innehåll: berättelser, sharing, andliga övningar, kanalisering, dans mm

 

Bejaka det vilda inom dig
"kurs för gudinnor och gudar"

Kursledare: Tina von Rein

En kurs för män och kvinnor som vill gå utanför sina ramar och lära känna sina inre naturligt vilda sidor – att hämta kraft ur den mänskliga naturen. Syftet är att våga släppa på kontrollen och bejaka mer av de uttryckande sidorna. Innehåll: berättelser, dans, sång, meditationer, trumreser, kroppsövningar, sharing.

HelAnde Budskap
förmedlat genom: Tina von Rein

Välj Moder Jord nu!

Bok

Mer info kommer.

Läs här mer

* Bullen *