Vill du beställa boken?


 

 Pris: 199 kr + porto (33 kr)

Mejla din beställning med namn och adress till tina@helandevision.se

 

Utdrag ur boken


Gudinnan och Guden
Länge har Gudinnan fått vila i skuggan av ert jordeliv – under flera tusen år..
Gudinnan inom er väntar på att få bli mottagen av er. Gudinnans återkomst till jorden ÄR viktig. Utan Gudinnan kommer ni människor aldrig att nå en slutgiltig balans mellan det manliga och kvinnliga.

Gudinnekrafterna finns överallt i naturen liksom Gudskraften. Det är bara människans påfund att separera skapelsekrafterna i två motpoler och sedan radera ut den viktiga kvinnokraften. Livets krafter – den manliga poolen och den kvinnliga poolen – kan inte leva åtskilt för då skulle livet upphöra att existera.

Förstår ni kvinnans speciella roll i skapelsen? Ni lär inte ut att hedra det kvinnliga könet, den kvinnliga varelsen, det kvinnliga väsendet fullt ut. De flesta skapelseberättelser har sin grund i kvinnans speciella uppgift när det gäller att skapa liv på jorden.

Sexualitet i sin renaste form ÄR en gudomlig upplevelse som får två människor att förenas till en. I det sanna mest nära sexuella mötet går ni bortom ansiktet, bilden av den ni tror ni är och bilden av den ni vill vara. Det heliga mötet som innebär en upplevelse av GUDINNA och GUD kommer att förändra ert liv och er uppfattning om livet totalt.


Ledarskap
Ledarskapet på jorden måste utvecklas för att skapa en större balans och harmoni mellan raser, människor, kön och generationer.

Ett företagande som idag uppfattas som närande måste balansera och ta ansvar för företagandets tärande på människor, djur och natur. Ett närande .... där företaget ger tillbaka till de människor som verkar inom dess ramar, till de människor som stöder deras produkter, varor och tjänster genom sina köp och tillbaka till den natur – där deras företagande tär på jordens resurser. Den kärleksfulla ekonomin omfattar en ekonomi för ALLT levande.

Länge har organisationer separerats i många olika delar – nu gäller det att sammanfoga – och relationer är kittet som ska få de olika delarna att höra samman. För att få relationer att bli kittet måste relationerna sammanfattas av sammanhållande krafter såsom respekt, lojalitet och tillit. I sin vackraste form kärlek. Bygg hierarkier av kärlek istället för kontroll.


Vägledning
ATT LEVA ER är era uppdrag på jorden. Vad vill ni leva för, vem och vilka ska ni leva för, vad längtar ni efter? Hur vill ni leva er passion?

Endast en människa som är tillfreds kommer ej söka sin tillflykt till tillfredsställelse. Så länge ni tror att det inte finns något verkligt ljus så länge kommer ni att sitta fast i illusionens fängelse. Era tankar skapar er egen verklighet. Om ni håller fast tankar om alltings meningslöshet blir dessa tankar till sist som ett spindelnät som ligger tätt tätt kring er och ni kan inte se ert och andras fullaste ljus – ty era mörka tankar släpper ej igenom ljuset.

Föreställ dig själv på en strand eller en höjd och solen skiner på dig och överallt annat. Om du har lindat in dig i ett tjockt lager med filtar kan du ej se ljuset trots att ljuset finns överallt runtomkring dig. Våga öppna upp för det andliga. Er rädsla för det okända och för mörka krafter gör att ni inte vågar öppna för ljuset. Våga släppa taget om rädsla. BE OM BESKYDD.

Att öppna för ljuset är en process som kan ta många år och det viktiga är att ni ej har för bråttom. Även om det är bråttom med att ni börjar vakna upp till moder jords bön om hjälp så måste ni ge er själva tid att öppna för ljuset i er egna takt. Men lura er inte att stanna kvar i stagnation av rädsla för att bege er in på okända marker. Att släppa taget om kontroll är en av de viktigaste åtgärderna för att släppa in ljuset. Inget annat får er att utvecklas snabbare.

Ni ska alla vakna – ni med speciella uppgifter – och ni ska ta täten med att visa hur man lever i kärlek. Men ni måste bli mer ärliga i er själva. Det går inte att personligheten tar över när det börjar göra ont eller när ni är osäkra. Ni måste våga lysa med ljuset annars aktiverar ni ej er själva och er omgivning.

 

* Bullen *