HelAndeVision

 


Tina von Rein

 

Voice Dialogue

Voice Dialogue och den inre dialogen

 

Voice Dialogue är en metod som förenar västerländsk psykologi med österländsk filosofi. Metoden har utvecklats av Sid och Hal Stone, USA.

 

Jag är Voice Dialogue vägledare och utbildad av bland annat Frans Kocken på 90-talet.

 

En session tar ca 1 timme och 15 min. I sessionen vägleder jag dig att upptäcka och utforska ditt inre. Metoden dömer inte, säger inte att man måste ta bort eller förändra något. Men om du gör många Voice sessioner tranformeras ändå ditt inre genom att du upptäcker din inre rikedom.

 

 

 

Voice Dialogue metoden bygger på kunskap om att vi alla bär på en mängd olika delpersonligheter inom oss – alla med just sin specifika historia, psykologi, kvalitéer, känslor och energi.

 

Kunskapen om människors delpersonligheter och arketyper har använts och vidareutvecklats inom ett flertal olika psykolgiska riktningar såsom t.ex inom Gestalt, Psykosyntes och Voice Dialogue.

 

Oftast är vi omedvetna om hur dessa delpersonligheter lever inom oss – men vi kan alla höra vår inre dialog mellan olika delar sidor. Allra mest hör vi dem när vi hamnar i en inre konflikt med motsägelsefulla känslor.

 

Med metoden kan man i en session gå in i de här delarna var och en för sig. Då upplever vi varje del starkare och hör vad just den delen vill säga. Man känner också delens energi tydligare och det gör att man får en större medvetenhet om vad som händer inom en.

 

Grundtanken i Voice Dialogue är att omfamna sitt inre genom att inte döma något inom sig. Istället utforskar och transformerar man sitt inre så att alla delar arbetar för vad man själv önskar. Du blir den som bestämmer över ditt inre, inte dina olika dominerande delar.

 

Under vår utvecklingsprocess belönas eller bestraffas vi för vissa beteenden från det att vi är barn. Det gör att vissa sidor förstärks inom oss medan andra förminskas.

 

Med Voice Dialogue kan du frigöra delar inom dig som legat gömda. Du kan utforska arketyper, tex gudar och gudinnor. Du kan uppleva dina inre krafter och gå in i dina drömmar. Du kan kanalisera andlig energi. Mellan två människor i en session kan hela universum ta plats.

 

 

Exempel på inre delpersonligheter

 

Många av våra inre delpersonligheter utvecklar vi redan när vi är små. Det finns ett ”gäng” som de flesta av oss har – men som kan uttrycka sig på lite olika sätt och olika mycket i varje människa.

 

 

 Här kommer några exempel:  

 

- Den inre pådrivaren: som gör listor med allt som måste hinnas med och som gärna driver på andra.

- Den inre kontrollanten: som vill hålla koll på oss själva så att vi beter oss så att vi får uppskattning från vår omgivning och som ska se till att vi inte gör bort oss. Den inre kontrollanten kan också uttryckas sig som den inre beskyddaren.

- Den inre beskyddaren: som ser till att du är försiktig med dig själv i situationer där du kan bli ”utsatt”.

- Den inre kritikern: som har ett helhetsseende som kan se var vi har våra fel så att vi ska rätta till dem. En aspekt av kritikern är jämföraren. Med lätthet kommer kritikern jämföra dig med andra för att påminna dig om att du inte är lika bra som någon annan.

- Den inre domaren: Domaren är den inre kritikern som istället för att kritisera sig själv hittar fel på omgivningen. Denna inre delpersonlighet/sida kan lätt bli en del som också uttalar sig högt om sin omgivning.                                                              

- Den inre observatören: som ser och övervakar alla situationer du befinner dig i.

- Den inre perfektionisten: som bara blir nöjd när allt utförts perfekt.

- Den inre presteraren: som ser till att du ska göra bra ifrån dig och som ser till att du levererar det du ska.

- Den inre behagaren: som uppmärksammar vad andra vill ha av dig och som får dig att på ett behagfullt sätt bete dig så som gör andra glada. Den inre behagaren är oftast diplomatisk och ibland överslätande.

- Den inre hävdaren: som ser till att du tar och får din plats där du behöver den. Den inre hävdaren är också bra på att gå ”rakt på sak”

- Den inre patriarken: som tycker att det män säger är viktigare och som tycker att en man och kvinna ska vara på vissa sätt. En man ska inte visa sig svag genom att vara sårbar. En kvinna får inte vara kraftfull.

 

 

Det finns fler delpersonligheter som verkar inom oss: de inre barnen med våra sårbara jag, våra inre föräldrar jag och många många fler delar. Läs också om gudar och gudinnearketyper på mina vykort som finns på min hemsida.

 

Är denna indelning till för att befästa en sida och för att kunna klassa in människor i detta? Svaret är nej. Indelningen är inte heller till för att fragmentera personligheten utan för att förtydliga den mångfald som finns inom oss; som påverkar både vår inre dialog och yttre dialog.

 

Finns det något bra med att dela in olika sidor i ”fack”? Svaret är ja. Syftet med att upptäcka att dessa inre delpersonligheter är tydliggöra dem för sig själv och därmed öka förståelsen för inre motstridiga känslor och invanda handlingsmönster. Den ökade medvetenheten möjliggör att vi kan göra andra val än de val vi gör om vi omedvetet styrs av våra inre delpersonligheter.

 

 

 

 


 

 

 

* Bullen *