HelAndeVision

 


Tina von Rein

 

Vedic Art

 

Vedic Art handlar om konsten att leva. När du målar med Vedic Arts principer imiterar du inte skapelsens yttre uttryck, utan du imiterar skapelsens sätt att operera. Den process som är livet självt.

 

Vedic Art handlar inte om att öva handen utan om att öppna seendet.

 

Vedic Art bygger på 17 principer där

du ställer in kompassen mot ditt högre jag.  De första 11 principerna kan du använda för att ”hitta hem” till dig själv. Därefter färdas det ”lilla självet” mot

det stora universiella självet.

 

”Penslarna i himlen och fötterna på

Jorden”-  Vedic Art är en väg att

genom konstskapande uppnå högre medvetenhet,  ett skapande bortom prestations- och teknikkrav.

 

Vedic Art är ingen ideologi, ingen filo-sofi och ingen religion utan kunskaper som kommer  från den mångtusenåriga  vediska kunskapen från Indien.

 

Den svenske konstnären Curt Källman fick de vediska konstprinciperna från Maharishi – ”beatles yogin” 1974. Ur dessa utvecklade han Vedic Art 1988.

 

  Grundkurs:

Vedic Art´s 17 principer

3 helger lö/sö

 

Fortsättningskurs:

1 helg lö/sö

 

Lärarkurs Block A+B:

1 helg lö/sö per block

 

Se under Aktuellt för kursdatum.

 

 

 

 

* Bullen *